درباره ما

  • رضا علیزاده
  • ۲۸ مرداد ۱۳۹۲

کار این سایت اطلاع رسانی است ،سعی میشود تبلیغات مفیدی از مشاغل در سایت درج شود .

وقت پول است ،برای داشتن زندگی ایده ال  پول خود را بیهوده خرج نکنید .

هرروز وقت زیادی را در عبور و مرور در شهر برای خرید های ضروری و غیر ضروری  میگذرانیم ،این وقتها برای مطالعه ،آموزش و تفریح  است .

فن آوری ارتباطات این امکان را میدهد تا با چند کلیک ساده در مقصد مورد نظر باشیم .

ما در کنار شما هستیم ،هرروز به ما سر بزنید !

سامانه اینترنتی 118 تهرانسر 

سامانه اینترنتی 118تهرانسر